Kinh Phật Thích Phước Tiến – Kinh Pháp Cú Phẩm Ngu (Câu 61, 62)

Đây là một thuật ngữ quen thuộc đối với người tu học, phương pháp tu. Kinh pháp cú là một trong những bộ kinh rất cơ bản về nền tảng giáo lí. Tuy nhiên để có được sự an lạc và giải thoát từ sự quán chiếu rất khó và không hề đơn giản.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng Kinh Phật Thích Phước Tiến
Nam Mô A Di Đà Phật