Kinh Phật Thích Phước Tiến – Kinh Pháp Bảo Đàn Phần 10

Pháp Bảo Đàn là một quyển Kinh chuyên hoằng pháp đôn giáo của thiền tông, do Lục Tổ Huệ Năng giảng và ngài Pháp Hải ghi lại, nay đã dịch sang nhiều thứ tiếng và đã phổ biến trên nhiều thế giới. Lục Tổ là người không biết chữ nhưng nói ra lời nào cũng đúng ý Phật. Đây là bộ kinh nền tảng giáo điều phật giáo giúp chúng ta vững vàng hơn trong con đường tu học.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài kinh phật Thích Phước Tiến