Bài pháp thoại Kinh Pháp Cú Phẩm Voi Và Ái Dục (Câu 331 đến 341) do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 20/08/2017 (29/06/Đinh Dậu)