Pháp thoại Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục (Câu 313 đến 319) được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 24/05/2017 tại Tu Viện Tường Vân