Bài thuyết pháp “Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục (Câu 306 đến 312)” được thầy Thích Phước Tiến giảng ngày 25/02/2017 (29/01/Đinh Dậu) tại Tu Viện Tường Vân