Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo (Câu 286 đến 289) – Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2016

Pháp âm do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 28/11/2016 tại Tu Viện Tường Vân
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng http://bit.ly/thaythichphuoctien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung