Kinh Di Giáo 13 – Thầy Thích Phước Tiến 2016

Bài pháp thoại được đại đức Thích Phước Tiến giảng trong mùa an cư tại chỗ 2016 tại Tu Viện Tường Vân ngày 09/06/2016 (05/05/Bính Thân)