Pháp thoại thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018: Kinh Bách Dụ – Người Ngu Ăn Muối. Thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (H. Bình Chánh – HCM), ngày 01-03-2018