Pháp thoại thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018: Kinh Bách Dụ Câu 2 – Để Dành Sữa. Thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (H. Bình Chánh – HCM), ngày 14-04-2018