Bài giảng mới nhất 2018 của Thầy Thích Phước Tiến: Khôn Chết, Dại Chết, Biết Sống. Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Khánh Minh (Hoa Kỳ), ngày 13-12-2017