Khánh Tuế Đầu Xuân 2016 – Thầy Thích Phước Tiến 2016

Bài pháp thoại đầu năm 2016 của đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân nhân dịp xuân Bính Thân 2016
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng do thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp.