Kẻ Thù Của Ta Là Ai (KT73) – Thích Phước Tiến 2016

Bài giảng do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 73 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) ngày 04/12/2016 (06/11/Bính Thân)