Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp – Hôn Nhân Và Ly Dị (2009), bài thuyết pháp được dịch sang tiếng Anh (phụ đề anh ngữ), thuận tiện cho những người ngoại quốc muốn tìm hiểu phật pháp.

Bài giảng Hôn Nhân Và Ly Dị do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Ấn Quang – HCM vào ngày 8-3-2009.
Hôn nhân là sự kết hợp của các cá nhân về mặt tình cảm, xã hội, và hoặc tôn giáo một cách hợp pháp. Hôn nhân có thể là kết quả của tình yêu. Hôn nhân là một mối quan hệ cơ bản trong gia đình ở hầu hết xã hội. Về mặt xã hội, lễ cưới thường là sự kiện đánh dấu sự chính thức của hôn nhân. Về mặt luật pháp, đó là việc đăng ký kết hôn. Còn li dị là cách kết thúc đi cái hôn nhân ấy. Tại sao có những cuộc hôn nhân hạnh phúc và tại sao có những cuộc hôn nhân kết thúc trong đau thương tang tóc, hãy cùng Thầy Thích Phước Tiến lý giải vấn đề này qua bài thuyết giảng Hôn Nhân Và Ly Dị.