Hôn Nhân Bền Vững Theo Lời Phật Dạy – Thầy Thích Phước Tiến

Hôn nhân bền vững theo lời Phật dạy, làm gì để có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và lâu dài.
Bài pháp thoại được thầy Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 15/05/2016 (09/04/Bính Thân)
Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến | Đại Đức Thích Phước Tiến giảng http://bit.ly/thaythichphuoctien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
► Website:

Phật Pháp Ứng Dụng


http://tuvientuongvan.com.vn/
► Facebook:
http://bit.ly/facethichphuoctien
► Google+:
http://bit.ly/plusphatphapungdung
► Twitter:
http://bit.ly/twitterthichphuoctien
► Blog Phật Giáo:

Trang Chủ