Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 – Hoa Sen – Biểu Tượng Đặc Thù Trong Đạo Phật. Giảng tại: Chùa Xá Lợi (Quận 3, HCM) ngày 06/05/2017 (11/04/Đinh Dậu