Hình Tượng Đức Phật Nói Lên Điều Gì – Thầy Thích Phước Tiến 2016

Bài pháp thoại Hình Tượng Đức Phật Nói Lên Điều Gì do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Pháp Vân ngày 06/03/2016 (28/01/Bính Thân). Đức phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thật ra những điều này chúng ta cũng rất khó hình dung trong thời đại của chúng ta.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến.