Bài pháp thoại Hãy Sống Như Ngày Cuối Cùng do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Từ Thuyền (Toronto, Canada), ngày 30-09-2017