Hay Làm Những Việc Khó Làm – Thầy Thích Phước Tiến 2016

Thuyết giảng tại: Chùa Nhị Mỹ (Vĩnh Long) – Ngày 19/07/2016 (16/06/Bính Thân)
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng http://bit.ly/thaythichphuoctien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung