Hãy Là Tấm Gương Cho Con Cháu – Thầy Thích Phước Tiến 2016

Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung