Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018 tại Đài Loan: Hạnh Quan Âm. Thuyết giảng tại Hội Trí Đức (Đài Trung – Đài Loan), ngày 07-04-2018 (22-02-Mậu Tuất)