Giảng Sư Thích Phước Tiến – Sự Hấp Dẫn Đáng Sợ Của Mê Tín Phần 2

Thầy Thích Phước Tiến Giảng tại Tu Viện Tường Vân. Bài giảng của Giảng Sư Thích Phước Tiến chia sẻ về vấn đề khá nhiều người quan tâm, đó là vấn đề mê tín, ranh giới giữa tín ngưỡng và mê tín rất mong manh. Qua lời chia sẻ của giảng sư Thích Phước Tiến thì mê tín trở thành một căn bệnh nghiện. Thầy đưa ra nhiều ví dụ về sự mê tín khá là nghiệt ngã.
Quý phật tử hãy cùng chia sẻ các bài giảng của Thầy Thích Phước Tiến để hiểu rõ và giúp đỡ những người bị sự hấp dẫn đáng sợ của mê tín.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến.