Giảng Sư Thích Phước Tiến Mới nhất 2015 – Lỗi Tại Ai

Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Nhị Mỹ tỉnh Vĩnh Long. Thầy Thích Phước Tiến mong muốn giảm bớt hố sâu ngăn cách giữa đạo phật và cuộc sống, thầy mong muốn chùa là nơi vui chơi, tạo ra sự thoải mái, tích cực và hình thành về nhân cách cho giới trẻ.
Bài giảng của Giảng Sư Thích Phước Tiến chia sẻ về việc giáo dục trẻ em. Quý Phật Tử đang làm cha làm mẹ nên lắng nghe bài giảng của Thầy Thích Phước Tiến để hình thành nhân cách thật tốt cho con trẻ.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng mới nhất 2015 của Giảng Sư Thích Phước Tiến.