Giảng sư Thích Phước Tiến – Kinh Pháp Cú Phẩm Phẫn Nộ (221- 223)

Giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân nhân ngày khóa tu an lạc. Công việc tu học là công cuộc thay đổi bản thân, hạn chế thói quen những điều trước đây chúng ta chưa bao giờ hạn chế. Học phật là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời, đó là một người có quyết tâm cao và từ bỏ lớn. Thầy Thích Phước Tiến chia sẻ và khích lệ các cư sĩ đến nghe thuyết pháp.
Bài giảng của Giảng Sư Thích Phước Tiến phân tích ý nghĩa của việc tu tập, nhận định rõ cái nhận thức và ứng dụng của đạo phật trong cuộc sống.
Hãy cùng suy ngẫm và chia sẻ các bài giảng của Giảng Sư Thích Phước Tiến.