Giảng sư Thích Phước Tiến – Đạo Phật Có Phải Là Tôn Giáo Không

Bài giảng của Giảng Sư Thích Phước Tiến tại Tu viện Tường Vân. Tiêu đề bài giảng của Thầy Thích Phước Tiến là một câu hỏi khá hay, mang tính bất ngờ và mang lại nhiều hiếu kì cho người phật tử. Vậy theo Giảng sư Thích Phước Tiến đạo phật có phải là một tôn giáo, thầy mong muốn một sự cởi mở về sinh hoạt tín ngưỡng.
Trong bài giảng pháp, Giảng sư Thích Phước Tiến phân tích kĩ từ tôn giáo, cội nguồn sâu xa của phật giáo, ý nghĩa thực tế của phật giáo để xây dựng cuộc đời.
Hãy cùng theo dõi bài giảng của Giảng sư Thích Phước Tiến để tìm ra câu trả lời cho cái kết cho đạo phật.