Giảng sư Thích Phước Tiến 2015 – Bước Đầu Học Phật

Bài giảng của Giảng sư Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân nhân ngày Phật đảng. Đạo phật ngày càng lớn rộng, số người theo con đường tu học ngày càng nhiều nên bài giảng của Giảng Sư Thích Phước Tiến dành cho quý phật tử tu theo đường chánh pháp. Học phật là con đường thay đổi cuộc sống, thay đổi thói quen…đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm. VIệc tu tập sao cho thoải mái và an lạc hơn.
Theo bài giảng của Thầy Thích Phước Tiến thì đến học phật cũng là một cái duyên, nhiều người suy nghĩ quy y sợ tội, nhưng nhân quả thì công bằng với tất cả. Gieo nhân nào gặp quả nấy.
Hãy cùng lắng nghe và theo dõi các bài giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến