Giảng Pháp Thích Phước Tiến – Uống Nước Nhớ Nguồn

Uống nước nhớ nguồn câu tục ngữ đã ăn sâu vào tâm hồn người Việt, qua đề tại này Đại Đức Thích Phước Tiến mong muốn nhắc lại vấn đề đạo đức trong thời kì văn minh giao thoa đa chiều, thầy mang lại giá trị của một bài học đạo đức cho người nghe.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng pháp Thầy Thích Phước Tiến.
Nam Mô A Di Đà Phật