Giảng Pháp Thích Phước Tiến – Sự Hấp Dẫn Đáng Sợ Của Mê Tín Phần 1

Đại Đức Thích Phước Tiến giảng pháp tại Tu Viện Tường Vân. Bài pháp thoại Giảng sư Thích Phước Tiến giúp chúng ta phân biệt rõ giữa sự mê tín và tín ngưỡng. Nhiều người trong chúng ta có cách sinh hoạt tín ngưỡng khá là sai lầm nếu không nói là mù quáng. Điều đó gây nhiều tiếng xấu cho phật giáo vô tình làm nên khoảng cách giữa đạo phật và cuộc sống.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng pháp của Thầy Thích Phước Tiến.