Giảng pháp Thích Phước Tiến – Nhận Diện Tham Sân Si (KT44)

Đại Đức Thích Phước Tiến giảng pháp tại tu viện Tường Vân nhân dịp khóa tu một ngày an lạc vào mùa vu lan báo hiếu. Sân si là căn bản nỗi khổ của chúng ta từ vô lượng kiếp. Điều quan trọng là phải nhận diện ra nó, để rồi chúng ta mới kiểm soát và giảm bớt sân si vậy thì mới có được đời sống an lạc, hạnh phúc.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng pháp Thầy Thích Phước Tiến.