Giảng Pháp Thích Phước Tiến – Người Phật Tử Sống Đạo Như Thế Nào

Thầy Thích Phước Tiến Giảng Pháp tại chùa Hoa Nghiêm trên con đường hoằng pháp ở Canada. Nếu mình là người Việt nhưng mất đi bản sắc truyền thống Việt, người ta khi mình chứ không tôn trọng mình, người ta nghĩ mình bị đồng hóa.
Đại Đức Thích Phước Tiến giảng pháp ngôn ngữ việt không giúp chúng ta giàu có, không giúp chúng ta kiếm được việc làm, nhưng nó giúp chúng ta được tôn trọng.
Hãy cùng lắng nghe va chia sẻ các bài thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến.
Nam Mô A Di Đà Phật