Giảng Pháp Thích Phước Tiến – Nghịch Duyên (KT40)

Cơ bản trên cuộc đời ai cũng thích ngọt bùi sợ cay đắng, nhưng không phải sợ là nó không xảy ra. Tuy nhiên Đại Đức Thích Phước Tiến mong muốn quý cư sĩ biết cách chấp nhận, đối phó nếu chúng ta gặp phải mặt trái cuộc đời. Cái đắng cay, thất bại, trở ngại rất đáng quán chiếu và suy ngẫm.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng pháp Thích Phước Tiến.
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính chúc quý phật tử tinh tấn trên con đường tu học.