Giảng Pháp Thích Phước Tiến – Lộ Trình Giải Thoát

Giảng Sư Thích Phước Tiến thuyết pháp nhân dịp khóa tu một ngày an lạc. Cơ bản của sự tu học là bớt khổ, bớt ràng buộc, và lộ trình giải thoát cũng có nhiều cấp độ. Tu học là cách giải quyết những đè nặng trong tâm hồn nhưng nó đòi hỏi sự buông xả cao, quyết tâm phải lớn và từ bỏ phải cao.
Hãy cùng lắng nghe các bài giảng pháp Thầy Thích Phước Tiến.
Nam Mô A Di Đà Phật