Giảng pháp Thích Phước Tiến – Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 193 đến câu 196)

Đại Đức Thích Phước giảng pháp tại Tu Viện Tường Vân. Kinh Pháp cú là mộ bộ kinh nền tảng của giáo điều phật giáo mà quý phật tử không nên bỏ qua. Lồng ghép giữa bài giảng là những câu chuyện kể về các khía cạnh cuộc sống. Học phật là một con đường rất khó khăn đòi hỏi mỗi chúng ta phải có quyết tâm cao.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng pháp của Giảng Sư Thích Phước Tiến