Giảng Pháp Thích Phước Tiến – Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (Câu 197 – 199)

Bài giảng pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân. An lạc đó là một mục đích sống của con người, ai cũng sống như nhau nhưng quan trọng sống sao cho an lạc mới là khó, nhiều người muốn tìm kiếm hạnh phúc trong tâm hồn mà không có giải pháp, không biết giải quyết làm sao. Kinh Pháp cú là bộ kinh nền tảng giáo điều phật giáo.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Thuyết Pháp của Giảng sư Thích Phước Tiến