Giảng Pháp Thích Phước Tiến English Sub – 10 Hạnh Phổ Hiền

. Đây là bải giảng chuyên sâu về phật pháp đòi hói quý phật tử phải lắng lòng nghe giảng. Phổ hiền là vị bồ tác đại diện cho hạnh nguyện của đức phật. Giảng sư mong muốn hướng dẫn thêm nhiều kiến thức nâng cao để quý cư sĩ vững vàng hơn trên con đường tu tập.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài giảng pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân