Giảng pháp Thích Phước Tiến – Con đường xưa em đi

Bài giảng pháp mang đậm xúc cảm của Thầy Thích Phước Tiến trên con đường hoằng pháp trên Pháp quốc. Trong cuộc đời chúng ta có biết bao con đường kỉ niệm, và có bao giờ chúng ta nghĩ rằng mình sẽ đi lại con đường đó, vui có buồn có, nhưng dường như đó là một phần tâm hồn, máu thịt mà ai trong mỗi chúng ta cũng không thể tách rời. Qua bài giảng pháp, giảng sư cũng đã tôn lên những cái cao đẹp, cần giữ gìn và phát huy đồng thời tán thán tinh thần tu học của kiều bào ở nước ngoài.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài giảng pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật