Giảng Pháp Thích Phước Tiến – Bảy Pháp Thành Tựu Giác Ngộ

Đây là một bài Thuyết Pháp chuyên sâu về phật pháp, mang giáo lí thực hành. Thầy Thích Phước Tiến đòi hỏi quý phật tử phải lắng lòng nghe giảng. Sự khổ đau với chốn sinh với kiếp đời này là 1 điều bí mật, không phải do phật tạo ra, hay do ai tạo ra mà là chính cá tính, phiền não, và quan niệm của chúng ta tạo ra.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Giảng Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến