Giảng Pháp Thích Phước Tiến – Bạn Không Thể Sống Một Mình

Cho dù một môi trường nào đó chúng ta cảm thấy cũng có chỗ nương tựa để tồn tại cho dù tồn tại một cách khắc nghiệt khó khăn, hay là tồn tại một cách cô đơn, những hoàn cảnh như vậy đem đến cảm giác lạnh lùng, cô đơn, sợ hãi thậm chí dẫn đến cái chết.
Bài giảng Pháp Thầy Thích Phước Tiến giúp chúng ta làm rõ lại về quan niệm về sống một mình theo lời kinh phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính chúc quý phật tử tinh tấn trên con đường tu tập.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng pháp Thích Phước Tiến