Giảng Pháp Thích Phước Tiến – 8 Câu Nói Đáng Nhớ Của Người Nổi Tiếng

Đại Đức Thích Phước Tiến Giảng Pháp tại chùa Pháp Hoa trong chuyến hoằng Pháp trên đất Mỹ. Trong bài giảng pháp của Giảng Sư Thích Phước Tiến, thầy đã trích dẫn 8 câu nói nổi tiếng để dẫn dắt hướng dẫn chúng ta những bài học thiết thực trong cuộc sống. Có thể học không phải là đức phật mà họ có thể là nhà khoa học, nhà văn, nhà nghiên cứu. Những câu nói là trên là kim chỉ nam cho mọi người trên lộ trình ứng dụng vào đời sống.
Qua bài Giảng Pháp Thích Phước Tiến, chúng ta biết được cách tư duy, kinh nghiệm trong cuộc sống, trong các mối tương giáo thông qua 8 câu nói được nhìn theo thiên hướng đạo phật.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Giảng Pháp Thích Phước Tiến: