Giảng Pháp Thầy Thích Phước Tiến -Tâm Là Gì

Bài Giảng Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến tại Chùa Phật Tổ trong chuyến Hoằng Pháp trên đất Mỹ. Đây là câu hỏi rất khó và hóc búa nếu mình muốn nắm bắt nó như một dạng vật chất. Bởi vì theo Giảng sư Thích Phước Tiến giảng pháp “Tâm” không phải là một vật có thể nắm bắt được . Nó được gọi là Tâm vì nó không phải là Vật chất để nắm bắt và nghiên cứu như một tế bào hay một viên sỏi. Nhưng không có Tâm thì vật chất là vô nghĩa và vô tri giác. Bài Giảng Pháp của thầy Thích Phước Tiến sẽ có câu trả lời cho chúng ta được rõ ràng hơn.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Giảng Pháp của Thầy Thích Phước Tiến