Giảng Pháp Thầy Thích Phước Tiến – Đạo Phật Và Tình Yêu

Bài Giảng Pháp Đạo Phật Và Tình Yêu do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Tình yêu là một đề tài không hề xa lạ với quần chúng, bất cứ ai cũng đã yêu, đang yêu và sẽ yêu trong cuộc đời làm người của mình. Đạo Phật giúp được gì cho tình yêu? Nhờ có học Phật mà chúng ta sống từ bi, yêu thương lẫn nhau, có trách nhiệm và chung thủy với người mà mình chọn sẽ gắn bó. Qua bài giảng Pháp của Thầy Thích Phước Tiến, chúng ta hiểu thêm được một Đạo Phật không chỉ là giải thoát mà còn hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống đời thường của tất cả chúng ta.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Giảng Pháp của Giảng Sư Thích Phước Tiến.