Giảng Kinh Thích Phước Tiến – Kinh Viên Giác Phần 9 (Hết)

Kinh Viên giác là bộ kinh chuyên sâu về phật pháp dành cho bậc tì kheo, nội dung xoay quanh về tuệ giác viên mãn của Phật. Nên kinh này tập trung khá kỹ về trí thức con người. Điều kỳ dị trong việc này là đối với trí thức ấy không công nhận mà có vẻ công nhận.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng kinh Đại Đức Thích Phước Tiến.