Giảng Kinh Thích Phước Tiến – Kinh Pháp Cú Phẩm Tự Ngã (Câu 163-166)

Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của Đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Dưới sự hướng dẫn và chia sẻ của Đại Đức Thích Phước Tiến, chúng ta sẽ hiểu được rõ hơn và sâu sắc hơn về bộ kinh này qua đó góp phần củng cố chắc chắn hơn về kiến thức phật học của chúng ta.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng kinh Thích Phước Tiến.