Giảng Kinh Thích Phước Tiến – Kinh Pháp Cú Phẩm Thế Gian (Câu 168-171)

Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ và hướng dẫn về kinh pháp cú, bộ kinh nền tảng của giáo điều phật pháp.Thầy mong muốn chúng ta ngày càng nhận thức rõ hơn, ngày càng vững vàng hơn trên con đường tu học theo chánh pháp một cách bài bản và có phương pháp.
Hãy cùng theo dõi và chia sẻ các bài giảng kinh Thích Phước Tiến.
Nam Mô A Di Đà Phật.