Giảng Kinh Thích Phước Tiến – Kinh Pháp Cú Phẩm Thế Gian (Câu 167)

Kinh Pháp cú là bộ kinh cơ bản của giáo điều phật giáo. Đây là những lời dạy tinh túy nhất của giáo lí nhà phật nhằm truyền tải đến bậc tì kheo và cư sĩ. Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ bài giảng kinh của Đại Đức Thích Phước Tiến để ngày càng vừng bước trên con đường tu tập.
Nam Mô A DI Đà Phật.