Giảng Kinh Thích Phước Tiến – Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 186 đến câu 192)

Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ và hướng dẫn kinh pháp cú tại tu viện Tường Vân. Đây là một bộ kinh nền tảng dành cho quý phật tử và bậc tì kheo. Thầy Thích Phước Tiến mong muốn trang bị thêm kiến thức tu học để những người con phật vững vàng trên con đường tu học chánh pháp.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng kinh của Thầy Thích Phước Tiến.