Giảng kinh Thích Phước Tiến – Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 183)

Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ và hướng dẫn kinh pháp cú tại Tu Viện Tường Vân. Chúng ta về chùa trong ngày khóa tu một ngày an lạc để chúng ta thực tập chính mình để soi lại bản thân, gợi lại hạt giống về tình thường. Giảng sư Thích Phước Tiến khuyến khích tinh thần tu học và mong muốn quý phật tử tích cực ăn chay để bảo vệ sức khỏe.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng Thích Phước Tiến subtitles.