Pháp thoại Đức Phật Là Người Thầy Dẫn Đường được đại đức Thích Phước Tiến giảng tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM) ngày 10/05/2017