Thích Phước Tiến Mới Nhất – Đức Phật Đản Sanh Hiện Thực Và Huyền Thoại

Bài pháp thoại của thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phong Hòa – Đồng Tháp vào ngày 30-04-2009, thuộc những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Mỗi năm đến ngày lễ Phật Đản, người con Phật đều ôn lại lịch sử của đức Bổn sư để chiêm nghiệm và hành trì. Từ khi đức Bổn sư nhập Niết Bàn cho đến nay, hàng trăm nghìn quyển sách, thơ ca, huyền thoại đã được sáng tác để ca ngợi Ngài. Nhưng tất cả mọi lời tán thán, ca ngợi dù cho hay đẹp đến đâu, cũng không thể ngang cỡ con người hoàn thiện đó, hoàn thiện đến mức nhân loại đã suy tôn Ngài là bậc thầy của loài Trời và loài Người, là bậc tôn quý nhất trong cõi thế.
Xin mời quý vị lắng lòng nghe bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến.