Pháp thoại ĐĐ Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Canada: Đức Phật Ban Cho Chúng Ta Điều Gì. Giảng tại chùa Tích Lan (Toronto, Canada), ngày 22-09-2017