Bài pháp thoại Đối Trị Tâm Bệnh do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Phổ Hiền Tự (Pháp Quốc) ngày 11/11/2015 (30/09/Ất Mùi)